Hvorfor velge laftet hytte

Hva er egentlig fordelene med å velge en laftet hytte og hvordan er det prismessig?

1. Et sunt inneklima for deg og dine

Hvorfor er man friskere i et laftet bygg enn andre?

En laftet hytte har tømmervegger som absorberer fuktighet og avgir fuktighet til rommet. En ideell fuktighet innendørs er å anses mellom 30-50%. Hytter av massiv tømmer puster naturlig, og her vil ikke bakterier trives. Trevirke vårt er av rent byggemateriale som ikke avgir kjemiske gasser eller skadelige partikler. Noe som gjør luften er veldig behagelig å puste i og at en sover meget godt om natten.

Laftet bygg anses å være det mest gunstige for astma- og allergikere å oppholde seg i.

 

2. Ta vare på planeten vår

Mennesker som velger å bygge i laft, bidrar til et bedre miljø!

Trevirke er det perfekte byggemateriale i og for hele økosystemet. En 100% fornybar ressurs som fanger karbon. Når et tre vokster binder det CO2 som lagres permanent i materialet. Ved å bruke 1 m3 trevirke i stedet for eksempel betong sparer man lufta for nesten 1000 kg CO2.

Skogbruk er viktig for oss fordi det vokser mer skog enn det som feles. For vert tre som felles finnes det regler om hvor mye som skal plantes et annet sted. Dette sikrer at vi bestandig har ivaretatt skogene våre. Nye skoger binder mere CO2 enn eldre skog og samtidig frigjøres oksygen i luften. Ta vare på planeten. La din familie og etterkommere puste inn frisk luft produsert fra nye voksende skoger.

Våre hytter produses bestandig av seinvokst furu fra Norden. Våre tømmer stokker er av en vekt klasse som gjør at de er manuelt flyttbare for en til to personer. Noe som gjør at man slipper å benytte seg av maskinelt utstyr under produksjon for flytting mellom prosessene. Og aller viktigs ved montering av hytta på byggeplass slipper man å bruke kranløft for hver stokk. Noe som besparer miljøet for unødvendige eksos utslipp fra kranbilen.

 

3. Energieffektiv

Tømmer magasinerer varme og gir en jevn og behagelig temperatur

Hyttene våre produseres av tømmer som er ned tørket før vår produksjon starter. Produksjonen skjer maskinelt, noe som gjør at knuter og sammenføyninger blir laget med høy presisjon. Den nøyaktige knuten og sammenføyningen gjør at våre hytter blir meget solid og uten luftlekkasjer.

Tømmerstokkene har en naturlig evne til å lagre varme for å kunne gi varme gradvis tilbake til omgivelsene. Dette gjør at tømmerstokken på varme dager bidrar til avkjøling, mens det på kalde dager bidrar til oppvarming. Tømmer utnytter solenergi effektivt siden veggkonstruksjonen ikke har noen lufte lekter, som et klednings bygg har.

Framstilling av en tømmervegg har et lavt energibruk sammenlignet med for eksempel en betong vegg. Her bruker man ca. 50% mer energi for å oppnå samme resultat i en tilsvarende mengde betong. Dermed blir det totale energiforbruket lavt.

Alt trevirke fra vår produksjon utnyttes. Flis samles opp å brukes som oppvarming av våre lokaler, samtidig gir vi noe til den lokale befolkningen som bruker det til sine dyr. Avkapp blir enten frest opp til flis eller gitt til våre ansatte eller lokale folk som benytter det til oppvarming av sine hjem.

 

4. Et nesten vedlikeholds fritt bygg

En laftet tømmer hytte står, og skaper glede i generasjoner

En laftet hytte går aldri av mote, tradisjonene er lange og nå velger fler og fler laftet hytte. Vi har flere flott eksempler i Norge av laftet bygg som er over 800 år gamle. Tømmeret er nesten ikke nedbrytbart, så lenge det ikke er i direkte kontakt med jord eller mose. Derfor er det god sannsynlighet for at din tømmer hytte vil overleve i flere hundre år og gi en rekke generasjoner samme glede som deg.

Er en tømmer hytte helt vedlikeholds fri?
Svaret er nok at det selvfølgelig forutsetter noe vedlikehold og at hytta blir tatt vare på. Men vedlikeholdet er minimalt i forhold til andre bygginger. Et hvert bygg krever sin dråpe kjærlighet gjennom årene og med tiden din familie skal legge ned i deres hytte burde dette ikke være noe problem.

I en laftet tømmervegg vil det ikke være noen kuldebroer. Du får en sunn og levedyktig hytte. Når hyttens levetid en gang i fremtiden er ute kan alle materialer enkelt gjenvinnes på en enkel miljøvennlig måte.

 

5. Hvordan er brannsikkerheten i en tømmer hytte?

Hele familien kan sove trygt om natten!

Tømmer stokkene er ekstremt lite brannfarlig faktisk. Dette er grunnet massivheten hver stokk har og at oppbygningen av veggen ikke inneholder materialer med store luft lommer. Tømmer veggene vil ikke brenn raskt opp, men bare gradvis forkulles når en brann oppstår. Du vil aldri oppnå en eksplosjonsartet brann, den bærende konstruksjoner som møne vil tåle å brenne svært lenge før den kollapser.

 

6. Det sies at laftet hytte er dyrt å bygge, er dette sant?

Det er bestandig en som sier at å bygge en laftet hytte koster meget mye. I enkelt tilfeller stemmer dette, grunnen til det er den store arbeidsmengden som legges ned i hver stokk og de store dimensjonene som benyttes.

Hos oss er vår produksjon maskinelt og konseptet er konstruert slik at arbeidsmengden for å levere en maskinlaftet hytte er minimal kontra en handlaget hytte. Vår produksjon er meget effektiv og vi besparer mye kostnader med for eksempel å ikke ha behovet for å montere og demontere hytten i fabrikken før levering.

Våre tømmer dimensjoner er også konstruert for at kostnadene ikke skal være for store for en normal norsk familien å bygge seg sitt fristed. Dette gjelder ikke bare kostnader for innkjøp av tømmeret. Våre tømmer stokker er av en vekt klasse som gjør at de er manuelt flyttbare for en til to personer. Noe som medfører at man slipper å benytte seg av maskinelt utstyr for flytting mellom prosessene i produksjon og kraning av hver stokk på byggeplass.

Samtidig som vi holder kostnadene for din hytte i sjakk, holder vi høyt fokus på kvalitet og at konstruksjonen er ihht. de nåværende lover og forskrifter for hytter som skal oppføres i Norge.